HABERLER
Atık Yönetimi
Düzenli Depolama Tesisi Proje Onayları Bakanlığımız 2014/13 Sayılı Genelgesine göre yapılmaktadır. Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına ilişkin Genelge 2014/13 sayılı genelge için tıklayınız. Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri İle İlgili Mahalli Çevre Kurulu Kararları 2013 Ambalaj Komisyon Raporu Belediye Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı Sağlık Kuruluşları Ünite İçi Atık Yönetim Planı Formatı 2014 yılında uygulanacak Akümülatör Depozito Bedelleri Ambalaj Atıkları Yönetimi Usul ve Esasları Ömrünü Tamamlamış Araç Teslim Yerleri listesi Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belge Formatı ve Yazı Formatı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Geçici Depolama İzni Alan Toplayıcılar Listesi Atık Elektirikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Konusunda Yetkilendirilecek Kuruluşlarda aranacak Kurumsal ve Teknik Özellikleri ile Yetkilendirilmiş Kuruluşların Denetimine ilişkin Usul ve Esaslar Düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu projelerinde yer alması gerekenler Düzenli Depolama Tesisleri Veri Hazırlama Formu Atıkların ihracat, ithalat, transit başvuru ve izin işlemleri, protokol gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir. İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız.
DİĞER HABERLER
0 1
Web Sitemizi Yeniledik !
0 2
6306 SAYILI KANUN